Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

O. L. VROUW DER VISSCHEN.

T Tettigen Teen, de visscher, met zijn ver\i miljoen gezicht en zijn witten stoppelbaard ,had het zilveren O. L. Vrouwenbeeld gestolen uit het blauw glazen kappelleken der Begijnhofstraat.

Och, *i was zoo rap gegaan, 't lag in zijn armen zonder hij 't zelf wist, alsof net er in gesprongen was.

Alle dagen als hij met zijn * netten naar de

INethe ging, bad hij voor het beeld drie weesgegroetjes, om een goede vischvangst te hebben.

En terwijl hij nu weer te bidden stond, in den avondschemer, zag hij de glazen deur wat open staan. Alvast had het nonneken, dat het beeld moest verzorgen met

versche bloemen, de deur vergeten terug op slot te doen.

Vettigen Teen zag onder het bidden met zijn wimperlooze oogskens eens sluw rechts en links. Er was geen levende ziel in de straat, niets dan een wit, mager hondeken, dat zoekend in de goot

102

Sluiten