Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

schep, en er wierd dien avond en dien nacht en den morgen daarop zooveel visch gevangen, dat heel de stad geurde naar gebraden, gekookte en gestoofde visch.

En als Vettigen Teen met zijn vollen stootwagen aan de deuren kwam leuren, zei men afwerend: „Ach ventje, w' hebben maar naar de twaalf populieren te gaan, en dan hebben w' een volle kuip."

Hij verkocht voor geen vijf centen» en kost de schoone vangst op de vuilnishoopen der Kesselsche poort gaan schudden.

's Anderdaags las men in de gazetten, nu ook in de Fransche van Brussel en Walenland, over de wonderbare vischvangst, en dat er noch te Rupelmonde, noch teDuffel, noch in eender welk water van negen uren in den ronde, een vinger visch te vangen was. Al de visch wierd aangezogen, en bijeengekoekt aan de twaalf populieren.

Den dag daarop, toen was 't Zondag, goten de treinen het volk uit lijk de mieren. Al de kjnvisschers van uit Limburg, tot van aan de zee kwamen zien en probeeren. Journalisten, letterkundigen, schilders, fotograven, tot van buitenlandsche geïllustreerde bladen kwamen opschrijven, noteeren, schetsen en fotografeeren, zelfs was er een filmer, en veel is niet genoeg.

En 's Maandags zag Dries Andijvel, de torenwachter, tegen den avond, van op den toren over heel de lengte van de Nethe naar de twee horizonnen, overal schuitjes en schepen naar de populieren komen gezeild, geroeid en ge-

108

Sluiten