Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

DE KISTPROCESSIE.

Piet La wij d had in den winter, toen woonde hij te Borgerhout, nu in 't Sint-Andrieskwartier, beloofd, als zijn Rozeke van de roode koorts genezen mocht, dat hij te voet een beeweg naar Scherpenheuvel zou doen, om daar voor 't mirakeleuze beeldje van O. L. Vrouw de gouden oorbellekens van zijn doode vrouw en tien frank te offeren.

Het kind genas. Piet was in 't vast gedacht, dat zijn belofte dit zoo zuiver had bewerkt. En 't meiske speelde weldra weer op straat, in 't rumoer van het vruchtbaar, lawaaierig kwartier.

Mei, de Lievevrouwkensmaand, kwam met zijn lange dagen en blauwe luchten, en de beewegen gingen naar de heilige oorden, als Averbode, Scherpenheuvel, Edeghem, Lisp, en naar overal waar een bekend Lievevrouwenbeeld te vereeren en te aanroepen was.

Piet Lawijd was zijn belofte vergeten. Hij pekte maar heel den dag aan schoenen in zijn achterkamer, achter de roode geraniums en purperen bellekens die voor *t open venster stonden. Hij moest hard werken om zijn vier kinderen groot te brengen. Voor trouwen had hij geen goesting meer, zijn vrouw was twee

167

Sluiten