Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

en eikendeen kon niet anders dan hem prijzen* En Piet kreeg een roode kop van glorie en van 't bier. Grooter geld wierd ingezet, en elke man speelde met een kloppend hart, en wit rond den neus van aandoening. Het mannenvolk stond er rond in een dichten dikken ronde, met de pinten in hun hand. Ze vergaten hun bier en hun Zondagsche cigaar.

Vrouwen kwamen mannen roepen om te eten, maar de mannen snauwden hen weg, ofwel kwamen de vrouwen mee zien en vergaten het eten ook.

Zoo wierd het een uur na de noen, en 't was maar met den roep van „De duiven zijn daar! ze zijn daar! Bij Jefke van Lowieke van Treezeke van 't Hoekske is zijn witzwing binnengevallen!" dat er ontlasting kwam, en het kaartspel verflauwde.

Piet had nu een dikken zak schoon geld, hij gaf een paar rondekens voor de plakkers die er waren, maar al de drank tintelde lijk stoofwarmte naar zijn hersens, en zijn gedachten begonnen te dansen en te draaien. En om drie uur ging hij met knikkende bierbeenen buiten en zong, terwijl hij met zijn hand tegen de huizen steunde:

„Te Loürdes op de bergen verscheen in een grot..."

en meenende dat hij naar Scherpenheuvel ging, sloeg hij de richting van Antwerpen in, in dr hoop seffens ievers goed te kunnen eten, en van

174

Sluiten