Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

begeleidingen

89

V

Der Reiter von Bamberg

De ruiter, in het edel beeld,

verhoogd in 'tzaal en klaar van oogen; uit steenen nis, die 'tUcht verheelt,

lichtende tot ons uitgetogen: De waarheid, als een man te paard,

langs wiens gewaad de rechte lijnen door eeuwen stralend zijn bewaard

met zóó rechtvaardig tegenschijnen, staart óver ons voorbij, de voet

gespannen tot den trotschen beugel, En star van zijn verblinden moed,

het ros met den metalen teugel. O klaag niet dat het Ued verloor

het zuiver zingen vroeger tijden! Want het staat recht en edel voor

uw hart en wil naar binnen rijden. Maar dat de waarheid dan alleen

met welk een vreemden droom verbonden, als man en ruiter zwijgend één,

is ziende trots en ongeschonden. Dan, langs ons slaat het rustig Ucht

tot schaduw-diepen nis de vleugel. En wij zijn ruitren opgericht

in 'tros met den metalen teugel.

Sluiten