Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

8o AANTEEKENINGEN OP DEN TWEEDEN ZANG

„Not long delay'd, that scared the younger Gods „To hide themselves in form of beast and bird."

Deze regelen geven, meen ik, andermaal een inzicht in de wijze van compositie van KEATS. Het type van ENCÉLADUS verrijst in zijn verbeelding als dat van een krachtig rund. Die rundernatuur kan niet te duidelijk aan den lezer worden voorgesteld. Ox dus, grazende os. Maar tegelijk zijn de twee voorstellingen van majestueuse kracht ontstaan, het „Shadow'd Enceladus" en het „Now tiger-passion'd, lion-thoughted, wroth". Deze voorstellingen hebben terstond haren waren poëtischen vorm gekregen. Daardoor wordt het inderdaad leelijke van het woord ox weggenomen en mag de dichter het gebruiken. Dat rund, tot feeuwenhoogheid verheven, te doen peinzen is een tegelijk ontstane trek van fijnen humor, en de Godenstrijd waarover hij peinst, beeldt zich verder af in den vorm van eene alliteratie beast and bird. Hetgeen er nog meer in de regels staat is de waarschijnlijk snel Voltooide uitwerking van deze gedachten.

Ik heb de Hollandsche uitdrukkingen niet kunnen vinden, die mij toelieten het woord os te behouden, door het met even groote majesteit, als KEATS het doet, te omlijsten. De alliteratie beast and bird is alleen in 't Engelsch mogelijk. Ik heb daarom aan eene zeer vrije teruggeving van de passage de voorkeur gegeven.

De andere passage, die ik bedoel, vindt men vertaald in regels 116-120 en is in 't Engelsch zoo schoon, dat men de regels eens gelezen, nooit vergeet:

„As with us mortal men, the laden heart, „Is persecuted more, is fevered more, „When it is nighing to the mournful house, „Where other hearts are sick of the same bruise, „So Sa'turn

Sluiten