Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

ABONNEMENTEN „NAAR VRIJE KEUZE"

VAN DE WERELDBIBLIOTHEEK

Om ieder gelegenheid te geven zich ook onze reeds verschenen uitgaven tegen aanmerkelijk verlaagden prijs aan te schaffen, hebben wij

Onze ABONNEMENTEN NAAK VRIJE KEUZE ingesteld,

opklimmend van ƒ15.— tot ƒ250.—, met kortingen van i62/s tot 36%. Dat wil zeggen: Wie tut onzen volledigen catalogus een aantal werken uitkiest ter waarde van:

PrjjS betaalt Of IN 4 driehaande- OF IN 13 haantje-

IN eens LIJKSCKE TERMIJNEN LHK5CHE TEBMIJDEN

ƒ 15.—ƒ 12.50/ 4. f-3X/ 3— ƒ I-75+9X/ IJ5

ƒ 35-— / 30.—ƒ 5.50-I-3X/ 5-— / 2.50+9X ƒ 3— / 35-—/ 37.50/ 7—+3X7 7— / 3^5+9X/ 2.75 / SO.— / 37.50 / 9-50+-3X 9.50 ƒ 4-35+9X/ 3-75 / 75-- / 55 — /I5 - +3X/13 50 / 6.—kx/ 5 50

ƒ100.—/ 70.-/18 k3X/i7-50 / 7 50+9X/ 7-—

ƒ150.— /roo.— /35.50-f 3X/35«— / 10.50-I-9X ƒ 10.— ƒ200.— /130.— ƒ33.—\-3Xha-50 /I3.50+9X /i3-— f»5°.— ƒ160.— /40.5O+3XMO.— /iö-so+gX ƒ 16.—

Als de prijs der gekozen boeken de genoemde bedragen overschrijdt wordt het surplus (zonder korting) bij den eersten termijn gevoegd. B.v.: kosten de boeken ƒ 15.65, dan betaalt men ƒ13.15 ineens, of ƒ4.65 pLs 3 maal ƒ3.— of ƒ2.40 plus 9 maal ƒ1.25.

Van eiken ti el mag slechts één exemplaar worden gekozen in elk abonnement.

DE BOEKEN WORDEN DIRECT Bil BETALING VAN DEN EERSTEN TERMIJN GELEVERD

Sluiten