Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

WILT GIJ ONTSPANNING?

LEES DAN EENS ONZE GEÏLL. NOVELLEN-SERIE VAN

„AVONTUUR EN MYSTERIE"

Prijs f 0.35

De Gestolen Gouvernante door Seton Cross

Het geheim v. d. VergiffcRlng door Hargreaves

Een Gevaarlijke Onderneming door Ralph Sterling

Een Verkochte en betaalde vrouw door Ceril Hougston

Het Geheim v. h. Woonschip door Bruce James

De Spion door Beatrice Graham

Het Gestolen Diamanten Halssnoer door Fl. Hodgkinson

Een Gevaarlijk Reisje door Vere Campbell

Valsch Beschuldigd door Everett Green

Gered uit de handen van een koppelaarster door

Frank Everion Gewetenswroeging door Frances Brown Zijne Geheime Vrouw

De 95 cents Spannende Roman=Serie

E. Phillips Oppenheim, De Hand der Tragedie

E. Phillips Oppenheim, Het Geheim van Bernard Brown

Guy Boothby, Een Wanhoopsdaad Guy Boothby, Het Egyptische Monster

Hawley Smart, Valsche Kaarten ,

Hawley Smart, De Fatale 13 Negens

MODERN-BANDIETISME

Hoe ze Berooven, hoe ze Moorden

door VILLIOD

Intern. DETECTIVE

Geautoriseerde vertaling van Jhr. R. H. G. Nahuys

Een buitengewoon werk waarin de psychologie; van den misdadiger wordt geanalyseerd. Tevens doet de schrijver een weldaad met zijn werk omdat hij ont den weg wijst hoe men aan het schrikbewind der misdaad kan ontkomen.

Prijs f 1.90

Bovenstaande uitgaven zijn in een schitterende kleuren-omslag uitgevoerd

Alom verkrijgbaar N. V. A. W. SEGBOER'S UITGEVERS-MAATSCHAPPIJ HAAG

WILT U FILM-ACTEUR (ACTRICE) WORDEN?

Een hoogst interessant werkje, n'et alleen voor hen die voornemens hebben voor , de film te willen werken maar ook voor iedereen die wel eens weten wil hoe dat filmen eigentlijk gebeurt.

Prijs f 1.25 ★

Sluiten