Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

huisvrouweplicht eens waarnemen. Frambozen- of citroenlimonade ?"

—„Eigen fabrikaat,"preesDina aan, „en die zandkoekjes heeft Jansje gebakken."

—„Ja, ja, ik zie het wel," antwoordde ze op een wenk van haar zuster.

—„Eet haar niet heelemaal op, laat ook wat voor ons over," lachte Mevrouw van Berken> met een dreigend opgeheven vinger naar Elsa, die het bloemegezichtje van Clara bezaaide met teedere kusjes, het fluweelig blank van het voorhoofd onder de springende krulletjes, het donzig rozerood der wangen, tot het kind luid ging kraaien om een kus op haar neusje en de armpjes sloeg om Elsa's gebogen hals.

— „Och! kijk eens!" wees de oude mevrouw verteederd, „is 't geen Madonna met een Christuskind ?"

Toen zwegen ze alle drie.

De scherpe trek van teleurstelling kwam weer op Dina's gezicht.

Meer dan het gemis van den man had zij het gemis van het kind gevoeld. Ja, haar kind had haar nu zulk een kind in de armen kunnen leggen. Nu moest zij nog blij zijn met het dochtertje van

11

Sluiten