Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Zij was toch niet te lang gebleven? — Neen, een half uurtje maar.

Nog konden de tantes ongestoord een héele poos van kleine Clara genieten. In haar gedachten noemde zij de buurdames altijd de tantes, omdat zij de tantes waren van Louis.

Haar kloppend hoofd rustte achterover in het zachte kussen. Hier kon zij zwijgend even toegeven aan die wonderbare loomheid, die haar opeens zoet had bevangen, toen het kind haar had aangekeken met de oogen van Louis.

Ja, 't was wel heel koel en verstandig dat zij zoo had gewikt en gewogen eer zij Louis een antwoord gaf. Was hij niet te jong om zich te verbinden? Zou zijn Hef de standvastig blijken? Zou hij over een jaar geen spijt krijgen van zijn vroege verloving? Zou hij sterk genoeg zijn om alle verzoekingen van het studentenleven te weerstaan?

Paste zijn opbruisende levensvreugde wel bij haar peinzenden ernst?

Begreep hij haar ziel wel, die dieper dan de zijne was? En zq, zou zij gelukkig zijn met dien mooien vroolijken jongen, die door alle meisjes werd aan-

14

Sluiten