Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

merkte. Zonder het over te lezen schoof zjj het briefje in een couvert. Even stond zij er besluiteloos mee in de hand.

Waar zou zij het neerleggen, dat Nico het nog vanavond zou lezen? 't Was Zaterdag, dan kwam hij altijd een uur later dan gewoonlijk thuis van zijn vriendentafeltje in de sociëteit. Zouden die vrienden een slechten invloed op hem uitoefenen? Hij had haar wel eens verteld van hun cynische levensbeschouwing. Zouden die hem ophitsen ? Zouden die ook zoo ruw optreden in huis? O als die brief Nico verteederde! Hoe was zij niet eerder op die gedachte gekomen? 't Leek wel gek, *te schrijven aan haar eigen man. Ja, zoo vervreemd waren ze al van elkaar dat zij haar heil moest zoeken in een brief. Maar had zij de ware woorden wel gevonden? En moest zij er niet nog wat bijvoegen ? Neen, zij kon het met tranen bevlekte briefje niet overlezen. Zou hij haar niet berouwvol te voet vallen, eer hij het uit had ? Zou zij hem dan niet opheffen in haar armen en alles vergeven? En zouden zij geen nieuw leven beginnen vol stralende liefde?

S

37

Sluiten