Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

geen nieuw leven beginnen. Later beschuldigde zrj haar lafheid, vergetend hoe zij, uitgeput door een langdurig ziekbed, de kracht had gemist om te strijden voor de armzalige rest van haar eens zoo stralend geluk.

't Was Nico zoo licht gevallen, die andere te naderen, terwijl Rie machteloos op haar rustbank lag en, toen alles al beslist was, zijn weerlooze vrouw de toestemming af te dwingen tot de ontbinding van een huwelijk, dat geen waar huwelijk meer was.

Neen, het gelukte Rie niet, dien beloftezonnigen zomerdag van tien jaar geleden op te roepen.

Een tikje aan de deur verstoorde haar gemijmer.

—„Mevrouw, ik ga even boodschappen doen," riep de hospita, morrelend aan de anders nooit gesloten deur.

Toen de huisdeur dicht bonsde voelde Rie haar alleen zijn in deze woning, die de hare niet was, als iets hinderlijks. Bang was zij niet. Eiken Zondagavond ging de hospita met'de kinderen naar haar ouders. Dan voelde zrj zich veilig omdat zij wist dat er niet gebeld zou

44

Sluiten