Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

worden. Zou zrj maar niet liever uitgaan, op een bank in het bosch gaan zitten? Neen, 'zij was moe van haar morgenwandeling aan het strand. Alleen daarvan? Neen, van haar eenzaam leed, dat zrj niet te boven kon komen.

Zij schoof de gordijnen half open, zoodat er wat zonnegoud binnen vloeide. Op straat zag zij kleine meisjes touwtje springen; zrj zongen er een liedje bij. Roze, wit en blauw, fleurden de vroolijke zomerjurkjes de grijze straat op. De kleine Nellie was de aardigste met haar bloemegezichtje. Acht jaar — zoo oud zou nu haar Beatrice zijn geweest. Maar, te zwak voor het leven, had haar kind negen dagen gekwijnd en was toen gestorven. Hoe troostvol zou 't nu zijn als het kind was blijven leven, hoe had het haar naam eer aangedaan! Ook deze vreugde was haar ontzegd. En de troostreden, waarmee haar verstand haar hongerend hart paaide: het kind van gescheiden ouders krijgt haar rechtmatig deel van huiselijk geluk niet, kon haar niet altoos tot berusting brengen. Zij benijdde de arme weduwe, die de mooiste kamers van haar boven-

45

Sluiten