Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

kunnen vinden om bij Pauline te komen.

flJe woont ook zoo ver, zeg! En

neem nu een goeden raad van mij aan, Pau, zoek afleiding en ga weer eens uit. Comedies en concerten fleuren je weer op, 't haalt je eens uit je getob en gepieker. Je hebt Jan nu wel lang genoeg betreurd."

Neen, zij moest maar niet naar bezoek verlangen, vermaande Pauline zichzelve, terwijl zij eenzaam haar kopje thee dronk.

Meteen klonk fel hard de bel. Zou nu toch — ? Even bleef zij luisteren maar een automobiel raasde juist voorbn, met een schrillen langgerekten gil, als van een dier, dat geslacht wordt, zoodat zij de stem der bezoekster, aan de voordeur, niet kon onderscheiden.

Betsy deed haar bont los, maar hield haar zwaren zwartfluweelen mantel aan, wijl zij beweerde, weinig tijd te hebben.

Kort na Pauline weduwe geworden, wijdde zij zich aan philanthropie en vond daar bezigheid en troost in.

n't Was gisteren," zei Betsy, „een

droeve herinneringsdag voor mij: twee jaar ben ik nu al alleen. Maar de Heer

66

Sluiten