Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

of zag rechts of links weer den weg vond ? En was 't niet goed dat de stem van dat argeloos kind haar tot inkeer had geroepen?

Maar Hugo als vriend kon zij niet missen. En zou hij haar vriend willen blijven als hij haar man niet mocht zijn?

Weifelend klampte zij zich vast aan den steun der zwakken: uitstel. Zij was nü niet in staat, hem te ontvangen. Zij moest hem wegsturen. Later, later zou zij hem spreken of nog liever schrijven. Nu was zij niet bedaard genoeg.

Haastig belde zij Derkje, die verwonderd rondkeek in de getooide kamers, zei dat zij hoofdpijn had en geen mensch kon ontvangen. Derkje moest maar gauw theewater brengen.

De hangklok in de gang sloeg traag en plechtig vier uur. De pendule, tusschen de zonnebloemen, herhaalde de vier slagen met schellen klank.

Emma schrikte. Was dat uur al voorbij? Nu zou Hugo aanstonds bellen en ontstemd, teleurgesteld, afgewezen als een bezoeker, die niet welkom is, de terugtocht moeten aanvaarden. —

Derkje, die het theewater bracht, zag Hugo aankomen.

80

Sluiten