Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

weelderige omgeving en haar benepen burgelijk milieu, tusschen Tiny's elegante kleeding en haar eenvoudig, lang niet nieuw meer mantelpakje met dien goedkoopen hoed van het vorig seizoen? — Neen, 't was om o ver Freddy te hooren. Misschien wist Tiny wel iets van hem af, misschien vroeg Tiny haar wel ten eten en kwam Freddy dan ook en mocht ze, aan tafel, naast hem zitten en —

Neen, zij moest zich nu niet zoo verdiepen in toekomstdroomen, dan was zij aanstonds niet in staat, behoorlijk te praten over dingen, waarin zij geen belang stelde. Waarom ook stelde zij geen belang in wat haar kennissen gewichtig vonden? Waarom kon zij niet opgaan in 't een of ander, zooals al haar kennissen?

Een Haagsch nufje was zij nooit geweest, al verdroot het haar heimelijk dat zrj zich niet mooier kon kleeden, verachtte zij toilet als levensdoel. Voor sport had zij geen aanleg, voor flirt was zij te ernstig en te diep. Er bestond voor haar maar éen man, Freddy Meertens, dien zrj bq Tiny voor 't eerst had ontmoet. Die goede, die sterke zou al

87

Sluiten