Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

weer de stellige stemmen van Truidy en Jeanny verzekeren dat een man geen geluk kan geven, dat bijna alle huwelijken rampzalig zijn of een vervelend voortsjokken in het gareel van sleur en plicht. Dan ergerde en schaamde zij zich ook over haar geduld. Freddy had haar toch al lang kunnen vragen. Als 't van zrjn kant geen liefde maar broederlijke vriendschap was? Deemoedig keek zij dan in den spiegel, vond zich niet mooi genoeg voor hem. Ook was zij ouder, wel vier jaar en dat is een bezwaar voor veel mannen. Zij zou dan al oud zijn terwijl hij nog jong was.— Maar als Freddy eens wist hoeveel schatten van levenslust en vroolijkheid er nog verborgen waren onder haar ernstig uiterlijk! Als zij maar van den druk van het samenleven met de bekrompen moeder en tante was bevrijd!

Al peinzend kwam ze een bank voorbij, waar een dame zat te lezen, zoo verdiept in haar boek dat geen enkele stap haar de oogen deed opslaan. Dora benijdde die rust. Zoo kon "zij nooit meer opgaan in haar lectuur. Al wat zij las verlangde zij met Freddy te bespreken.

89

Sluiten