Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

tjes, ver van menschengewandel en kindergespeel, had hij haar gesproken over zijn toekomst, had hij haar hand geheven tot zijn lippen voor een eerbiedigen kus.

„Twee verwante zielen," had hij eens gezeid, „behooren bij elkaar."

Had hij, dien zij te hoog hield voor flirt, mets meer bedoeld dan vriendschap?

Of hadhij eerstvanhaargehouden, maar had Lily Dora verdrongen uit zijn hart?

Zij verdwaalde in dien doolhof. Zij was zelve zoo eerlijk en zoo ernstig, zij had nooit getwijfeld aan Freddy's ernst en eerlijkheid.

Toen rees in haar de bange vraag op: — „Wat moet er nu van mijn leven worden?"

Hoe zij haar pijnlijk kloppend hoofd afmartelde met denken, geen antwoord vond zq op die vraag.

Daar buiten, in den tuin, ruischte een regenbui op de armelijke heesters neer en aan de ruiten van het kamertje, waar Dora weerloos lag te hjden, klopten de droppels, als fluisterden zij meewarig: . — „Ween met ons mee, arm kind je zomer is voorbij."

95

Sluiten