Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Verzamelde Paedagogische Opstellen

door Prof. Dr. J. H. Gunning Wz.

Inhoud van den Eersten Bundel. (2e druk 1911).

1. Organisatie van ons onderwijs. 1898.

2. De Paedagogiek aan de Universiteit. 1900.

3. Paedagogische Stemmingen. 1901.

4. Augustinus als Paedagoog. 1901.

5. Wat is Christelijke Opvoeding? 1902.

6. Förster's Jugendlehre, 1905.

.7. Zelfregeering, Verantwoordelijkheidsgevoel, Karaktervorming en

/ .Tucht 1905.

8. Vrije- en Staatsopvoeding. 1906.

9. Zijn onze tegenwoordige Onderwijsmethoden dienstig aan de Volksopvoeding ? 1906.

10. Over de onderlinge Betrekking van School en Huisgezin. 1907.

Inhoud van dfn Tweeden Bundel (1910).

1. Grammatica en Lectuur. 1898.

2. „Het kind behoort bij de Moeder". 1898. Z. Lichamelijke Straffen. 1901.

4. De Kindertuin. 1901.

5. Rapporten en Cijfers. 1902.

6. Eenige Opmerkingen over jaloersche Kinderen. 1902.

7. Klikken. 1902.

8. Een Kanker. 1903.

9. Kwalijk nemen. 1904.

10. De Rechten van het Kind. 1905.

11. Tucht en Vrijheid. 1906.

12. Onnatuurlijkheid bij Kinderen. 1906.

13. Nederlandsche Energie. 1906.

/14. Zedelijke Opvoeding (Karaktervorming). 1808.

y 15. Godsdienstige Opvoeding. 1908.

16. Nimmer Dwang? 1907.

17. Individueele Aanleg en Algemeene Ontwikkeling. 1908.

18. Nieuwjaarsoverdenkingen. 1902—1907.

Prijs per bundel f 2.75; geb. f 3J5.

UITGAVEN VAN S. L. VAN LOOY —

AMSTERDAM.

Sluiten