Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

59

gelang de geestelijke belangen der anderen dat vorderen — zich beide malen beroept op het „De aarde is des Heeren en de volheid derzelve" (1 Cor. 10, 26 en 28). En zegt ook niet dezelfde apostel op een andere plaats: „alles is het Uwe, maar gij zijt van Christus" (1 Cor. 3, 22/3)?

Inderdaad, het bekende oud-hei densche woord Homo sum, humani nil a me alienum puto (ik ben een mensch en acht niets menschelijks mij vreemd) moge 'voor den christen nog een veel hoogere en diepere beteekenis hebben dan voor den wereldwijze, de christen mag niet vergeten, dat het ook in zijn oorspronkelijke, lagere beteekenis ten volle voor hem geldt.

Sluiten