Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

167

zij zich ook te dezen opzichte van haar roeping bewust zijn. Want er bestaat inderdaad een verwerpelijke antithese, niet tusschen algemeene ontwikkeling en vakopleiding, maar wèl tusschen de vrij uitgegroeide persoonlijkheid en den bekrompen, in zijn vak opgesloten specialist.

De synthese dus, die wij prediken, en die gezocht moet worden in een innerlijke hervorming, die de volksschool in haar hoogere leerjaren en de vakschool moeten ondergaan, is deze, dat de vakschool zich meer moet gaan toeleggen op de vorming der persoonlijkheid en de volksschool zich moet bevrijden van het dwaze denkbeeld, alsof beroepsopleiding iets minderwaardigs zou zijn, waarnaar zij slechts met een verrekijker mag kijken. Beider onderwijs zal er door winnen en er niet alleen veel vruchtbaarder, maar ook belangrijk aangenamer door worden, voor onderwijzers en leerlingen beiden.

Sluiten