Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

208

richting voortgestuwd, aan bij het gezin als het eigenlijke terrein van de opvoeding tot gevers, tot dieners en tot werkers. Als het gezin weder beginnen zal aan de maatschappij werkelijke gevers, dieners, werkers af te leveren, dan zal de wereld iets te zien krijgen van die vernieuwing of verjonging, die ons van zoo verschillende zijden als zegenrijk gevolg van denvreeselijken wereldoorlog voorgespiegeld was, maar waarvan wij nog zelfs de eerste ontkieming niet vermogen te ontdekken. Want of zij al gepredikt wordt, baat weinig. „Der Worte sind genug gewechselt. Lasst uns auch endlich Taten sehn!" Ook deze verhandeling zal weinig bijdragen om ons van de ellende te verlossen, maar toch vertrouwen wij niet geheel te vergeefs onze zwakke stem verheven te hebben, want zooals Seneca ergens zegt (de tranqu. an. 4. 5): „Ook de soldaat, wiens handen afgehouwen waren, vond toch nog een middel om zijn strijdmakkers te helpen, door te blijven staan en zijn stem te verheffen."

Sluiten