Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

In dezen hangt alles van de waardige, verstandige leiding af. Ik heb met groot genoegen verschillende gymnasiasten en studenten-opvoeringen bijgewoond en mijn jongens in allerlei rollen zien optreden maar ik heb het nooit bekeken als ware er iets verkeerds in. Zulk spel moet men even eenvoudig aannemen als het bedoeld wordt.

En kunnen elementen in naar voren treden die ongewenseht zijn, maar daaraan moet door de leiding de kop ingedrukt worden.

Ik weet wel dat er heel zwaarwichtig over geredeneerd wordt, en dat men het aanziet als voorbereiding voor het echte tooneel. Ik geloof er niets van. Ten minste in mijn omgeving heb ik er nooit iets van gemerkt.

Spel van jongens en meisjes samen, als ze nog beneden 18 jaar zijn, zonder eenig toezicht is vaak bedenkelijk. Haast altijd bedenkelijk. Dat zijn bijkomstigheden die hoofdbezwaren kunnen worden, ook de tijd waarin iets wordt opgevoerd en dat natuurlijk nooit „de stille week" zou moeten zijn.

A. VAN HOOGSTRATEN-SCHOCH.

42

Sluiten