Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

aantrekkelijker en spannerder vormen van spel en uiting van jonge energie te bedenken. Er dient echter eenige leiding te zijn. Anders wordt het te dwaas, hoezeer voor den toeschouwer amusant. Anders verliest het ook de opvoedende waarde of kiest men verkeerd, vertillen jongelui zich aan levensmoeilijkheden, waaraan ze nog niet raken, of leven op deze wijze karakterfouten uit, die overwonnen moesten worden. Mijn grootste bezwaar is bier dus juist, dat men al te gauw zich kunstenaar acht en stukken van waarde al te zeer verknoeit. Voorbereiding kan het meestal slechts zijn, doordat men eenig begrip krijgt van wat aan tooneel vastzit en het „echte tooneel" dieper leert Waardeeren. Overigens zie ik hier een zeer ontwikkelend amusement, dat echter leiding en smaak vereischt. Wat in veel gevallen gekozen wordt, biedt al evenmin als de litteratuur der „samenspraken" van die smaak veel schoons.

P. MlNDERAA.

52

Sluiten