Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

twijfelt! Maar ieder heeft een eigen gemoed en slechts daarin valt de beslissing der al- of niet verzekerdheid.

Wie door een enquête moet uitmaken of hij naar een bepaalde tooneel-opvoering mag gaan, is geen christen. Hij is hoogstens een wettische vrome. Deze enquête kan enkel helpen om onze principieele houding tegenover het tooneel nader te bepalen.

Samenvattend zou ik willen zeggen: men kan alleen tegen „het tooneel" zijn, zooals men tegen een genotmiddel, of tegen een sport is,... om de gevolgen, of om de wijze waarop er gewoonlijk mede wordt omgegaan. Men kan niet tegen „het tooneel" zijn als zoodanig. Want het is, niet uit den Booze, maar, als alle ware kunst, uit God.

H. T. Oberman.

55

Sluiten