Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

I.

VOORWOORD.

De komst van onze geëerbiedigde Landsvrouwe binnen de muren van de Groote Synagoge der Hoogduitsch-Joodsche Gemeente te Amsterdam, de oudste Synagoge van westelijk Europa, is een gebeurtenis, waarvan de mare tot verre buiten onze landsgrenzen alle leden van den Joodschen stam, die ervan zullen vernemen, met ontroerende vreugde zal vervullen en dankbaar stemt allen, die er een eer in stellen tot dat* oude volk te behooren.

Deze feestgave verbonden aan de orde van de- plechtige ontvangst van Hare Majesteit, moge getuigenis afleggen van de diepe toegenegenheid, die het Nederlandsch Jodendom van oudsher aan het Vorstenhuis verbindt.

Aan het historisch moment van de komst van Hare Majesteit de Koningin binnen de oude tempelmuren, sluit zich deze schets aan. Zij bevat eenige episoden uit de langdurige betrekkingen van Oranje en Israël, waarvan die muren getuigen zijn geweest en die ontleend zijn aan de gelijktijdige opteekening ervan in de protocollen der Hoogduitsch-Joodsche Gemeente te Amsterdam.

2

Sluiten