Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

de wereld zijn uitgezonden, op zijne antenne zal weten pp te vangen, indien wij die slechts op de juiste golflengte weten in te schakelen.

De tekst, begrepen in het verband van het algemeene plan, zal ons wederkeerig helpen bij de onderscheiding van vele details in dit plan, want de geest werkt snel en elke detaüleerende analyse zal zich weder onmiddellijk in eene synthese oplossen. Hoe kan een enkel woord, scherp gekozen en raak neergezet, den inzet, het verloop, de afsluiting van een drama of een kenmerkend onderdeel er van belichten! • men de mac*lt van het dramatisch woord als inleiding tot eene belangrijke scène leeren kennen, dan kan men wel niet beter in de leer gaan, dan bij den grooten meester Sophokles. Hebben wij door de studie van het dramatisch plan van „Oidipous Tyrannos de geweldige functie van den Bode leeren onderscheiden, die in zijne onbewustheid de katastrophe komt inleiden, dan staan wij verbijsterd, wanneer hij bij zijn optreden als een kind vraagt naar net huis van Oidipous (vs 924-26):

&p' <2v nap' ön©v, & £évot, ptffotu' &rou x4 toö tupiwou 8(&(iat' êcrriv Oföfaou; jKfXiaxa S'aörèv efriax', el Kthxab' gjcou.1) Wanneer wij vertrouwd zijn niet Ibsen's„Baumeister bolness , welk een dramatisch-oorzakelijk verband en welk een climax ontdekken wij dan in de karige woorden, waarmede Hilde Wangel elk der drie bedrijven afsluit. Slot eerste acte. Solness verklaart: ttSiè sind die, die ich am schwersten vermisst habe" en ontlokt daarmede aan Hilde den kreet:

„Aber mein Gott! — Darm hdb ich ja dasKönigrach!.... Beinahe — hStt ich fast gesagt!"

') Zou ik van U, o vrienden, kunnen leeren, waar van uwen vorst de woning is, van Oidipous ? Nog hever, als gij 't weet, zegt mij, waar is Bij-zelf ?

*9

Sluiten