Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

medezeggenschap wenschen en zooals deze is geschetst in het sociali satierapport en in de stellingen van het N V V

den heer A. Amehnk, bestuurder van het Christelijk Nationaal Vak verbond naar voren gebracht en wel dit: „op meer medezeggenschap

^gZnh^Tde in uitzicht gestelde

En wat biedt de Christelijk-Protestantsche vakbeweging, waarvan de

vaTnfed ^ fc ^ WCl den arbeid^ ^TeLd

van medezeggenschap aan ? ëeDiea

Hier is het;

1920 is uitgesprokL ^%7? ï ! Conferentie, gehouden 9 en 10 Februari

worden ge|vT vl een ' , te ^ conclusies, dat behoort te

schap diïSrSeS tT^T ^ bedriifsleven' het medezeggen-

voorLer, J^l^^^^^^ ~,

Ah2£££ beg^link zich de to~van het-—

Op de volgende wijze:

te^tnr^tir?5 bii voo;beeid * ^ «*•dat - ^ 0*^^ aan

dat naaï dupalZ JeT^n §7 7 * toe^d' °f

i-ake de «S^JÏi^^Sr^' ^ * ~* bebb-

^aansluiting aan het bestaande zal ook moeten gelden den vorm, waarin de

in'ktd^pÏ. l^nigiaSSaCtie ea de -edezeggenschap der arbeiders tl^^^^^""^^ eD ^ mede^-haP der arbeiders.

49

Sluiten