Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Maar als Esperanto zo makkelik is, hoe zit dat dan met die moeilikheden, vraagt er een. Ja, Esperanto is zeker makkelik, en heel makkelik ook. Maar les geven in 'n taal, ook in 't heel makkelike Esperanto, eist 'n goed inzicht in allerlei taaldingen, die altijd en overal zich vertonen bij 't opzettelik en metodies leren van 'n taal; en dus bij Esperanto, dat niet anders dan opzettelik en metodies kan geleerd worden, noodzakelik voor den dag moeten komen. Juist als je op die moeilikheden niet verdacht bent, en niet weet waar ze vandaan komen, zou je moeilik gaan vinden wat toch niet moeilik is, dat wil zeggen, niet moeilik voor iemand die zuivere begrippen heeft van taal, en dus les kan geven in taal.

En dit boek is immers gemaakt, voor hun die les willen geven in Esperanto, dat betekent, aan anderen veel vlugger en veel makkeliker Esperanto te leren, dan ze't zelf zouen kunnen; aan anderen dus die geen bewust taalinzicht, en vooral nog geen vergelijkend taalinzicht hebben, nog niet gewend zijn aan verschillen van d'ene taal met d'andere.

Om deze drie goeie eigenschappen — de gebreken zullen bij de 2e druk zeker wel verdwijnen — beveel ik dit boek heel hartelik aan, vooral bij allen, die les willen geven aan minder ontwikkelden in taalstudie. Ze zullen voor zich zelf 't Esperanto bewuster bezitten, en zo veel makkeliker aan anderen doen bezitten.

Esperanto zal hoop ik, door dit boek weer veel beoefenaars winnen. Dat zal de broederlike gemeenschap onder de mensen, die toch allen kinderen zijn van één Vader, weer sterker maken, en zal dus krachtig meehelpen om ons te brengen tot 'n blijvende vrede onder de mensen.

Tilburg.

H. MOLLER.

Sluiten