Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

EERSTE LES.

Het eenige lidwoord (artikolo) is het lidwoord van bepaaldheid (difina artikolo) la. Het is onveranderlijk voor alle enkel- en meervoudige woorden.

Het meervoud (multnombro) der zelfstandige naamwoorden wordt door achtervoeging van j gevormd.

la hundo — de hond la hundoj — de honden

la infano — het kind la infanoj — de kinderen

la viro — de man la viroj — de mannen

la arbo — de boom la arboj — de hoornen

Het onbepaalde lidwoord een (nedifina artikolo) wordt in 't Esperanto niet vertaald.

homo — een mensch virto — een deugd

lando — een land kato — een kat

De karakteristieke eindletter der enkelvoudige zelfstandige naamwoorden (ununombraj substantivoj) in de le naamval, is o. Achter deze o komt de j van het meervoud.

la avo — de grootvader la avoj — de grootvaders la filo — de zoon la filoj — de zoons

la birdo — de vogel la birdoj — de vogels

De karakteristieke eindletter van de onbepaalde wijs (infinitiva modo) der werkwoorden (verboj) is i.

vivi — leven mangi — eten

morti — sterven paroli — spreken

De karakteristieke eindletter van de enkelvoudige bijvoeglijke naamwoorden (adjektivoj), in de 1" naamval, is a.

Sluiten