Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

25

Li lavas sin . Hij wascht zich.

Ili lavas «Zin — Zjjjrwfl-sschen hen (haar).

Li lavas lin — Hij wascht hem.

Uit deze voorbeelden blijkt o.m. dat bij een wederkeerend werkwoord (zich wasschen), waar onderwerp en lijdend voorwerp dezelfde persoon zijn, het lijdend voorwerp gelijk is aan het onderwerp + n, tenminste wat de onderwerpen in de le en 2e persoon betreft. Voor de onderwerpen in de derde persoon bestaat een ander wederkeerend voornaamwoord si, en wel voor het enkel- en meervoud. Men zal uit de voorbeelden reeds begrepen hebben, waarom daar niet de vorm van het onderwerp + n gebezigd wordt. Door deze vorm immers duidt men een andere persoon aan.

Si wordt dus gebruikt, wanneer men kan vertalen: zich zelf. Het kan nooit in het onderwerp staan.

Si wordt ook met dezelfde beteekenis voorafgegaan door een voorzetsel en is dan bepaling.

Li interparolas kun si — Hij converseert met zich zelf. Si rezonas kun si — Zij redeneert met zich zelf.

Men lette goed op het verschil tusschen deze twee zinnen:

Si rezonas kan si — Zij redeneert met haar. Si rezonas kun si — „ „ „ zich zélf.

en deze:

Si lavas êm — Zij wascht haar (een ander). Si lavas sin — „ „ zich zelf.

4. Vertaa loefening:

Mi vokas la grandan hundon. La abato pregas en la kapelo. La esperantistoj abonas bonajn gazetojn en la esperanta lingvo. La virino acetis tre acidan vinagron. La homoj admiras heroojn. Ni adoras nur la ununuran Dion. La afableco de multaj homoj ne estas sincera.

Sluiten