Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

29

De officieele uitdrukking voor de wederkeerigheid is „unu la alian".

Ili batis (sin) unu la alian. — Zij sloegen (zich) de een

de ander.

VIJFDE LES.

De bezittelijke voornaamwoorden (posedaj pronomoj) worden van de persoonlijke gevormd door achtervoeging van o. Ze zijn immers ook bijvoeglijke bepalingen bij het zelfstandig naamwoord.

Op de vraag welk boek kan zoowel antwoord zijn: het dikke boek als mijn boek.

Dikke is bijvoeglijk naamwoord, wijl het een kenmerk van het zelfstandig naamwoord geeft; myn is bezittelijk voornaamwoord, wyl het de bezitter aanwijst (een toevallig kenmerk). Beide geven dus een kenmerk; beide eindigen op a:

dika libro — mia libro. la libro de mi — mia libro. la libro de vi — via libro. la libro de li — lia libro. la libro de ni — nia libro. la libro de ili — ilia libro.

De bezittelijke voornaamwoorden ondergaan dezelfde grammaticale veranderingen als de bijvoeglijke naamwoorden :

Miaj libroj estas bonaj. — Mijn boeken zijn goed.

Li vendas siajn librojn. — Hij verkoopt zijn (eigen) boeken.

29

Sluiten