Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

47

ACHTSTE LES.

De woordjes iemand, iets, ergens, ooit, iemands, ergens om een of andere, enz. beginnen alle met een klinker en duiden alle iets onbepaalds aan:

iemand = onbepaalde persoon

iets = onbepaalde zaak ergens = onbepaalde plaats ooit = onbepaalde tijd iemands = onbepaalde bezitter ergens om = onbepaalde reden een of andere = onbepaalde eigenschap. Vergelijk: irgendwo, etwas, eins.

Ook in het Esperanto geeft in sommige woordjes een klinker in de aanvang iets onbepaalds aan, terwijl de letter of de letters, die er achter volgen, aanduiden, wat voor onbepaalds het is.

In de volgende negen woordjes geeft de i iets onbepaalds aan.

onbepaalde persoon = iemand

„ zaak = iets

„ plaats = ergens

„ tijd = ooit — eens.

„ bezitter = iemands

„ reden = ergens om

„ soort = een of andere

„ hoeveelheid = een weinig

„ manier = op een of andere

wijze.

Wie de beteekenis dezer woordjes één keer goed leert, heeft met de afleidingen daarvan geen moeite meer. Om zulks te vergemakkelijken, moet men van elk één voorbeeld uit het hoofd leeren:

iu = i + u = i

io = i + o =

ie = i + e =

iam = i + am =

ies = i -4- es =

ial = i + al =

ia = i + a =

iom = i + om =

iel = i + el =

Sluiten