Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

66

Cu vi amas fabelojn? Jes, mi amas.

Morgaü mi rakontos kelkajn al vi. Cu ne hodiaü?

Tio genus vian patron, kiu nun legas.

Nu, mi povas montri al vi la insulon, kaj intertempe vi povas rakonti, mi proponis naive.

Vi estas prava, — kaj turnante sin al mia patrino, li diris plue:

Vi do konsentas, ke ni promenados keikan tempon ! Nu bone!— diris mia patrino — kaj ni eliris.

(El „Idoj de Orfeo" de H. J. Bulthuis).

Kelkaj proverboj kaj aforismoj. Espero kaj pacienco kondukas al potenco. Kiu havas oron, havas honoron. Sen laboro ne venas oro. Ne venas rato mem al la kato. Por riculo fasto — por malriculo festo. Pluvo en Aprilo, por la tero utilo. Kiu ne estis kaporalo, ne estos generalo. Per pacienco venas scienco. Ne heipas spegulo al malbelulo. Facile estas danci, se la felico kantas. Ofta festo — malplena kesto. Inter la blinduloj regas la strabuloj. Tabion ornamas ne tuko, sed kuko.

La granda urbo aperis antaü la okuloj de Marta en la formo de grandega abelujo, en kiu movigis, bolis per vivo kaj pelado, multo da homaj ekzistajoj. Ciu el tiuj ekzistajoj posedis lokon, sur kiu gi laboris, kaj lokon, sur kiu gi ripozis, celojn, al kiuj gi iris, üojn, per kiuj gi liberigia al si vojon tra la amaso. Por si, la malrica virino, kia estos la loko de laborado kaj ripozado ? kie estas tiu celo„ al kiu si sin direktos?

(El „Marta").

Sluiten