Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

68

Maat:

De Eiffeltoren is 300 M. hoog = La Eiffelturo estas alta je tricent metroj = La Eiffelturo estas alta tricent metrojn.

Prijs:

De nieuwe hoed kost tien gulden = La nova capelo kostas je dek guldenoj = La nova capelo kostas dek guldenojn.

Gewicht:

Ik weeg 80 kilogram = Mi pezas je okdek kïlogramoj = Mi pezas okdek kilogramojn. ■

De achtervoegsels obl, on en op vormen afleidingen van hoofdtelwoorden en wel:

obl veelvouden: kvar-óblo = vier-voud.

on breuken = sep-ono — zevende-deel.

op verzamelgetallen: kvin-opo = 'n vijftal.

Als bijwoord beteekenen ze: kvar-oble = vier-maal. sep-one = één-zevende maal. kvin-ope = met z'n vijven.

Als bijvoeglijk naamwoord: kvar-obla = viervoudig, sep-ona = 1j1 'n zevende, kvin-opa = van een vijftal. Bij vermenigvuldigen hechten we obl aan de vermenigvuldiger; daar zoodoende een bijwoord ontstaat, wordt de e aangehecht:

3x7 = driemaal zeven m trioble sep.

3 7 — 21 [ tr^0D^e seP es'ias dudek unu"

( dekokoble ducent sepdek ses. 18 X 276 I dejjlk foje aucent sepdek ses. In 't laatste voorbeeld is in plaats van óble gebruikt foje.

Sluiten