Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

71

De diéven hadden per hoofd honderd gulden = La stelistoj ha vis po cent guldenoj.

De soldaten liepen vier aan vier (telkens vier) = La soldatoj marsis po kvar.

De zakken wegen elk honderd kilogram = La sakoj pezas po cent kilogramoj.

Deze winkelier verkoopt slechts en gros (in 't groot = telkens 'n groote hoeveelheid) = Tiu êi butikisto nur vendas pogrande.

Zijn buurman verkoopt en gros en en détail (in 't groot en in 't klein) = Lia najbaro vendas pogr&nde kaj pomalgrande.

Evenals andere voorzetsels wordt po gevolgd door de eerste-naamvalsvorm.

Zooals de voorbeelden duidelijk aangeven, wordt po gevolgd door de naam eener maat of hoeveelheid. Deze maat of hoeveelheid voorafgegaan door po heeft niet betrekking op het totale aantal personen of de geheele hoeveelheid voorwerpen of zaken, doch op ieder afzonderlijk. Door po weg te laten, hebben de bepalingen wèl op het geheele aantal personen of totale hoeveelheid betrekking.

Vergelijk de volgende paren zinnen (met en zonder po):

Tiuj pomoj kostas kvin cendojn. „ „ „ po kvin cendoj.

(In de eerste zin kosten de appels te zanten vijf cents: in de laatste vijf cents per stuk.)

La stelistoj havas cent guldenojn. n n n P° cent guldenoj.

(In de eerste zin hebben ze te zanten honderd gulden, in de laatste ieder honderd gulden).

11. Vertaaloefening:

Tiuj êi libroj kostas po unu franko. Telefonado en Neder-

Sluiten