Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

85

In 't Nederlandsch zegt men bij volle uren: zeven uur, twaalf uur enz. terwijl men bij de halfuren 't woord „uur" weglaat: 't is half zeven, half twaalf; ook op de andere tijden: kwart voor acht, tien minuten over acht.

In 't Esperanto pleegt men in de spreektaal het woordje uur (horo) weg te laten; 't mag echter bij gevoegd worden.

Het is acht uur — Estas la oka (horo).

Het is twaalf uur ('s middags) — Estas tagmezo.

Het is twaalf uur middernacht — Estas noktmezo.

De klok van drieën slaat — La tria (horo) sonas.

Op de halfuren: La kvina (horo) kaj duono — Het vijfde en een half. ) Duono post la kvina — Een half na het vijfde. ( * Duono de la sesa — Een half van het zesde. ) jf

Op de kwartieren:

La sesa kaj kvarono — Het zesde en een kwartier. ) <ó Kvarono post la sesa — 'n Kwartier na het zesde, j | ^ Kvarono de la sepa — 'n Kwartier van het zevende. ) ■* §

La oka kaj tri kvaronoj — Het achtste en drie kwartier. \ g Kvarono antaü la naüa — 'n Kwartier voor hetnegende. / $ g Tri kvaronoj post la oka — Drie kwartier na het achtste. (| SP Tri kvaronoj de la naüa — Drie kwartier van het negende.)

La dua kaj tri minutoj — Het tweede en drie minuten. ) Tri minutoj post la dua — Drie minuten na het tweede. (2.03 Tri minutoj de la tria — Drie minuten van het derde, l

Middag = tagmezo. Middernacht = noktmezo. Om drie uur | .

tv a~-„ \ Je la iria of «s trian. le drie nur )

Sluiten