Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

88

de flegistinoj kaj Esperantistoj. La sipanoj devas obei la êipestron.

Opmerkingen. Alle bewoners van Amerika heeten Amerikawoj, van Afrika Afrikoftoj. Die naam komt overeen met de Hollandscbe: Amerikanen, Afrikanen. Het volk der Russen heet Rusoj en hun land Rusujo. Wie in Rusujo woont zonder tot het Russische volk te behooren is dus eenvoudig ano de Rusujo = Rusujano.

VIJFTIENDE LES.

Bijvoeglijke naamwoorden worden attributief en praedicatief gebruikt, wanneer ze bloot een eigenschap, hoedanigheid of kenmerk van een zelfstandig naamwoord te kennen geven. Dan staan ze ook vlak vóór of achter het zelfstandig naamwoord.

De oude man = la maljuna viro = la viro maljuna. Ik steun de oude man. Mi subtenas la maljunan viron.

Bezien we nu deze zinnen:

De man is oud. De man schijnt oud.

De mannen zijn oud. De mannen schijnen oud.

Hier blijft oud onverbogen. Het is praedicatief gebruikt en maakt deel uit van het gezegde. De man .... onderwerp, is oud .... gezegde. De man.... onderwerp, schijnt oud .... gezegde.

Sluiten