Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

106

tuj kiam = zoodra

post kiam = nadat

gis kiam = totdat

de kiam = vanaf dat (sedert)

depost kiam = sedert dat

dum kiam = terwijl (dat)

antaü ol = voordat

dum = terwijl

dume = ondertusscken

kie = waar

de kie = vanwaar

gis kie = tot waar

al kie ) ,

, . { waarheen.

kien )

se = indien

se ne = indien niet

escepte se = tenzij

kondiêe ke = onder voorwaarde dat

kvankam = ofschoon

malgraü ke = ondanks dat

kiel = hoe

kiel ajn = hoe ook

kiel ankaü = evenals

krom ke = behalve dat

kiom = hoeveel

laü tio se = naargelang

ne nur — sed ankaü = niet alleen — maar ook

(Voorbeelden vindt de opmerkzame gebruiker voor en na in de oefeningen).

Het achtervoegsel ad.

Dit achtervoegsel beeft in zich een werkwoordelijke beteekenis en dient dan ook o.m. om van een woord zonder werkw. beteekenis er een te vormen met die beteekenis.

Sluiten