Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Hier is het wederkeerend voornaamwoord lijdend voorwerp in de zin.

Om de wederkeerigheid der handeling uit te drukken, gebruikt men reciproke (wederkeerig) of unu la alian (de een de ander). Ni nin pardonu reciproke = Laten wij aan elkander vergeven. Ili adoras sin reciproke = Zij aanbidden elkander.

Wanneer er van slechts twee personen sprake is, bezigt men wel unu la duan = de een de tweede = elkaar.

Ni perdis unu la duan en la granda amaso = Wij verloren elkaar in de groote menigte.

De achtervoegsels ar en er.

Het achtervoegsel . er vormt namen van samenstellende eenheden, terwijl ar collectieve eenheden vormt.

De collectieve eenheid gevormd door ar.behoort één geheel te vormen :

arbo — boom arbaro — bosch

stupo — trede stuparo — trap

vorto — woord vortaro — Woordenboek

skribilo —■ schrijfwerktuig skribilaro — schrijfgerei (Vergelijk: vocabulaire, millares, encinar).

Het achtervoegsel er geeft een deeltje aan van een. bepaalde stof of een eenheid van een bepaalde soort.

sablo — zand sablero — zandkorrel

tritiko — tarwe tritikero — tarwekorrel

fajro — vuur fajrero — vonk

mono — geld monero — geldstuk

18. Vertaaloefening.

Ofte pluvas la tutan tagon. Eê en somero ofte frostas

Hier is het wederkeerend voornaamwoord lijdend voorwerp in de zin.

Om de wederkeerigheid der handeling uit te drukken, gebruikt men reciproke (wederkeerig) of unu la alian (de een de ander). Ni nin pardonu reciproke = Laten Wij aan elkander vergeven. Ili adoras sin reciproke = Zij aanbidden elkander.

Wanneer er van slechts twee personen sprake is, bezigt men wel unu la duan = de een de tweede = elkaar.

Ni perdis unu la duan en la granda amaso — Wij verloren elkaar in de groote menigte.

Ul

Sluiten