Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

123

babil-ema = bahbélzuchtig

kred-ema = ZicAZgeloovig mensog-ema = leugenachtig

êang-ema = veranderZtj'fc

dorm-ema = slaperig lern-ema = leeraieria

labor-ema = werkzaam

dank-erna = dankoaar pardon-ema = vergevingsgezind.

(Men lette op de diverse manieren, waarop in 't Nederlandsch woorden, welke een gewoonte of neiging uitdrukken, worden gevormd).

Nadrukkelijk wijzen we er op, dat em niet aan nietwerkwoordelijke stammen gehecht wordt. Voorts merken we op, dat het werkwoord emi (geneigd zijn) niet moet gebruikt worden, tenzij men bedoelt een voortdurende neiging of lust.

Ik heb zin om te wandelen = Mi deziras promeni. Niet alzoo: Mi emas promeni, of, wat nog erger is: Mi estas promenema.

Het achtervoegsel il.

Volgens zijn natuur (ilo = werktuig) vormt dit achtervoegsel van werkwoordelijke stammen substantieven.

Het komt o.m. voor in: ventiZeeren — (ventiel), outiZ (Fr.) penciZ (Eng.) en in de Hollandsche afleidingen met eel: penseeZ, houweeZ, en el: sleuteZ, beiteZ.

kudr -— ilo = naald (naai — werktuig)

tond — ilo — schaar (knip — » )

paf — Uo fe geweer (schiet — „ )

tranc — ilo = mes (snijd — » )

slos — ilo = sleutel (sluit — „ )

Sluiten