Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

139

II.

Mi konfesas, ke via patro ekscitus per sia malnobleco la

plej kvietan homon en la mondo. Mi neniel havas, dank' al Dio, la emon esti pendigata, kaj

inter miaj kolegoj, kiujn mi vidas sin okupantaj je multaj komercetoj, mi scias lerte

tiri mian pingion el la ludo x) kaj eviti prudente ciujn aferojn, kiuj ec malforte odoras pri

esafodo; sed, por diri al vi la veron, li donas al mi per siaj farmanieroj la tenton lin priêteli,

kaj, lin pristelante, mi pensus

fari agon meritplenan.

(El „La Avarulo").

*) sin liberigi lertè el malbona af ero.

Vertaal in 't Esperanto: (De vertalingen Ned.—Esperanto eischen nauwkeurige ontlèding van de juiste beteekenis der woorden. Er mag dus niet woordelijk worden vertaald. De bijbehoorende woordlijst is te dien opzichte leerzaam).

De Rijst.

Nog niet de helft van de bevolking der aarde voedt zich met brood. Rijst is als hoofdvoedsel minstens even algemeen. In de meeste gewesten van Azië is 't 's morgens rijst, 's middags rijst en 's avonds»rijst. De rijst is dus voor die menschen, wat voor ons het graan is.

Rijst wordt verbouwd op droge en natte gronden. De eerste treft men aan langs berghellingen, de laatste in lagere, vlakke streken. Als de droogte lang aanhoudt, komt vaak misgewas voor, want de rijst is een echte waterplant. Bij de natte rijstvelden gebeurt dit zelden.

Sluiten