Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

146

liefhebber — (afleiden van ami) fijne kleeren — belaj vestoj groote meneer — grandsinjoro al — tuta doen en laten — agoj kaj manieroj kijk eens hier — jen rigardu halen — preni uit een van — el nnn el (les 16) binnenzak — subvesta poso stapeltje — paketo buffet-toonbank— bufeda stablo. Bovenstaande zinnen overgenomen uit „Holanda Esperantisto." i

Esp. — Ned. t

Tin reptilo, apud kiu nia granda rinocero estas nur malgrandulo, havis pli ol dek metrojn da longo, kaj gia kapo kelkfoje atingis gis du metroj. Meze de gia frunto elstaris dikega korno. La ostoj de la kranio, pro sia dikeco kaj fortikeco, sajnas nedifekteblaj per ia ajn frapo; plie^ ili estis kovritaj de dika hatito ankoraü plifortigita de sulkoricaj

skvamoj.

reptilo — reptiel kranio — schedel

rinocero — rinoceros fortika — sterk

atingi — bereiken difekti — beschadigen

meze de — in 't midden van haüto — huid

korno — horen sulko — rimpel, plooi

osto — been skvamo — schub.

2.

Sed kelke da tagoj post la aventuro kun la skribisto, la bankiero mem vizitis la princon, tenante ion kovritan en la mano. Enirinte en la cambron de 1' kronprinco, li ekge-

Sluiten