Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

157

De ontleding dezer woorden is aldns:

vereco = eco el speco ver grandeco = eco el speco grand blankeco = eco el speco blank

Het achtervoegsel ec is dus een pleonasme en kan alzoo worden weggelaten. De woorden veró, grando en blanko, stellen dus voor de algemeene zelfstandigheid (o), die het kenmerk of de eigenschap vera, granda en blanka draagt.

la vero = de waarheid d. w. z. wat waar is Zeg mij de waarheid = Diru al mi la veron la grando = de grootte la blanko = het wit

Onze vlag bestaat uit drie deelen: het rood, het wit en het blauw = Nia flago konsistas el tri partoj: la rugo, la blanko kaj la bluo.

Naast de woorden vero, grando en blanko staan de woorden vereco, grandeco en blankeco. Ze beteekenen niet hetzelfde mèt en zonder ec. Met ec beteekenen ze de eigenschap, als substantief voorgesteld:

la vereco = de waarheid van iets

la grandeco = de grootheid van iets of iemand

la blankeco = de blankheid van iets

De toevoeging „van iets" of „van iemand" wijst reeds er op, dat de woorden op eco een eigenschap van iets als substantief voorstellen, dus niet op zichzelf kunnen bestaan.

La vero = de waarheid zelf

La vereco = de waarheid van iets anders

La grando = de grootte zelf

La grandeco = de grootheid van iets anders

La blanko = het wit zelf

La blankeco = de witheid van iets anders

Sluiten