Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

167

êi tie (hier); êi tiu (deze); êi supre (hierboven); êi Jeune (hierbij); êi jare (in dit jaar); êi loke (hier ter plaatse).

't "Wordt in oppositioneele beteekenis gebruikt in eenige uitdrukkingen: deze en die (êi tiuj kaj tiuj), hier en daar (tie êi kaj tie), dit en dat (tio êi kaj tio), her en der (êitien kaj tien) enz.

XXIV

De namen der letters in het alfabet.

a, bo, co, co, do, e, fo, go, go, ho ho, i, jo, jo, ko, lo, -mo, no, o, po, ro, so, êo, to, u, üo, vo, zo.

De u en ü zijn voldoende onderscheiden: u klinkt in 't alfabet als oe; u als oeo. , kj i, j .

f~—_____ Qj^Af^»,iA Iu n~t«teW^-<M«» o

Sfosto.

Dit substantief is de algemeene titel in adressen en in de aanspreking. De beteekenis is: waardigheid, hoogheid, hoogwaardigheid, majesteit enz.

In adressen wordt een nadere omschrijving bijgevoegd: Al Sia Moêto la Regino — Aan Hare Majesteit de

Koningin

Al êia Regina Moêto — Aan Harê Majesteit de

Koningin

Al Lia Moêto la Episkopo — Aan Zijne Doorl. Hoogw. de

Bisschop

Al Lia Episkopa Moêto — Aan Zijne Doorl. Hoogw. de

Bisschop.

In de aanspreking:

Via Regina Moêto — Via Episkopa Moêto — Via Ekscelenca Moêto, enz.

Meermalen herhaald, eenvoudig: Via Moêto.

Sluiten