Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

OP WEG

Het is wonderlijk te bedenken dat de her-

innering aan de jeugd soms niet anders dan r een aantal leege plekken in het bewustzijn

schijnt op te roepen, een andere maal wordt ) een enkel onderdeel van het dagelijksch leven luit dien vervlogen tijd scherp en helder

belicht.

Zoo is het met deze geschiedenis van het opstel over Achab. Op school moet ik in dien tijd al heel wat opstellen gemaakt hebben, ik kan er mij echter geen enkel voor den geest brengen, ik weet alleen van het opstel over Achab en den wijnberg van Naboth, en dat de dominee op onze catechisatie ons opdroeg daarvan nu eens alles te vertellen.

Wanneer ik aan mezelf terugdenk zooals ik

\ moet zijn geweest in dien tijd, dan herinner ik

|mij er evenveel van als van de vele opstellen die ik maakte, n.1.: niets. Het wezentje dat

lik was, ben ik geheel vergeten, ik heb het beeld ervan verloren, ergens achtergelaten, doch dezen wil: een heel mooi opstel over Achab en den wijnberg van Naboth te maken, kan ik me nog best tebinnen brengen.

Ik weet dat ik een schrift heb gekocht met zwart glimmende kaft, zóó glimmend alsof het

■zwart lakleer was, doch dit was het niet; het was het werkelijk: bijna.

67

Sluiten