Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

w

ONZE MEI

zie ik baat voor me: bleek en smal met een grooten neus en goedige donkere oogen. Zij reikte mij haar hand, die klam aanvoelde en begon toen met vader te praten, van welk gesprek ik alleen begreep, dat juffrouw Laak het beter oordeelde, mij in de tweede klasse te plaatsen, waar ik volgens mijn leeftijd meer in paste dan in de derde. Een overweging, waartegen vader blijkbaar niets had in te brengen, want ik kwam werkelijk in de tweede klasse terecht.

Een vluchtige afscheidskus van vader... en ik werd door juffrouw Laak meegenomen naar het achterste schoollokaal, dat uitzag op den tuin; hier kreeg ik mijn plaats op een geel-geverfde schoolbank, ingericht voor twee leerlingen. Juffrouw Laak ging zich bezighouden met de hoogste klasse, die uit twee leerling en bestond, dames al in mijn oog; met gedempte stem ■— er waren drie klassen in één lokaal, dus elkander ontzien was voorschrift -— werd er door die oudste leerlingen gelezen in één van de drie vreemde talen, terwijl de onderwijzeres dicht bij hen zat: een gezellig onder onsje leek 't mij altijd, iets als een visite, die eigenlijk niet bij de school hoorde.

Al spoedig begreep ik, dat die hoogste klasse 't overgroote deel der belangstelling van juffrouw

86

Sluiten