Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

ONZE MEI

Concordia comccUc-voorstcllingen, concerten enz. j werden gegeven), — in dat groote, rustige, comfortabele huis, is door de ouders en de oudere kinderen onnoemelijk geleden. Totdat \ de onrust en de smart ten toppunt werden ge- j voerd, door het moeten verkocht worden vani dit huis en den, dood van den Vader. (Inj hoofdtrekken is dit alles door mij beschreven in den openingsroman van den cyclus Zijden \ en Keerzijden, Huize ter Aar).

Van de „kleintjes" evenwel, de kinderen uit het tweede huwelijk, werd, met de hefderijkste voorzichtigheid, alle zorg verre gehouden. Ge- \ sprekken over zaken werden in hun tegenwoordigheid vermeden, en hoe vrooiijker en luidruchtiger zij stoeiden en speelden, hoe liever het den ouderen was.

Toch... toch waren er in de algemeene atmosfeer van droefheid en angst elementen, die; dóórdrongen tot de intuitieve ziel van het kind.) Het kind begreep iets, en wist niet wat, em wilde, durfde ook niet begrijpen, het wilde,; durfde geen uitleg vragen ...

Hoe, t>oor de eerste maal, het gevoel vani een onheilsdreiging kwam tot mij, de toen bijna tienjarige, — de definitieve catastrophe gebeurde! eerst een jaar of vier later, <— heb ik getracht in onderstaande schets vast te leggen. Ter

132

Sluiten