Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

ONZE MEI

ten, zonder punten er op, dan kan Vader het lezen, zooals hij wil.

... werden, voor zoover de weersgesteldheid, die zeer tegenwerkte, het toeliet, geregeld voortgezet.

Wij kunnen u nog mededeelen, dat de heer en Reynst en... wat staat daar? het lijkt wel... Vinju... dat moet dan toch zeker wezen: Van Ju? Maar Ju is toch geen naam? Neen, zij gelooft, dat er staat: Vimpe. En zij schrijft: Vimpe.

... ons schreven bij brief van 16/18 Juni 1*1.: „Van den heer Slothouwer ontvingen wij het volgend telegram:

„Kwa Wan Hong vraagt 500 picols nummer achttien, geleverd Samarang 9Vs contant. Gang Siang Liat vraagt drie duizend picols veertien geleverd Samarang contant. Hier keuren en wegen. Pandjer zijnde voorschot vijfduizend gulden. Vraag ommegaand opinie".

Het bod van 97» p. p. kwam ons daarom vooral aannemelijk voor, omdat le. de keuring der suiker blijkbaar door den administrateur geschiedt, en 2e. bij verkoopen van suiker aan Europeesche firma's de nommers boven No. 14 niet hooger betaald worden dan voor No. 14, zoodat het bod voor No. 18 gelijk gesteld kan worden met een gelijk bod voor No. 14.

140

Sluiten