Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

niet onder. Behoorde 't zoo niet, volgens Ronan, bij allen aanvang op den weg der heiliging? Geen dag ging er voorbij, zonderdat hij met den kluizenaar samenkwam op een plek, die ze er toe hadden uitgezocht, aan de grens van Kernevez' domein, halverwege de helling.

Een haag van wilde pruimboomen verborg hen voor onbescheiden blikken; de ronde schermkruinen der pijnen beschaduwden hun het hoofd, en de zee, die zich tusschen de stammen voor hun oogen grenzenloos uitstrekte, opende voor hun gedachten, voor hun overwegingen het veld van haar oneindigheid. Daar werd de schuwe discipel van Ronan ingewijd in de bekoring van het beschouwende leven. Het trok hem zóó aan, dat hij weldra alle andere zorg begon te beschouwen als niet de moeite waard. Toen hij het geluk van de innerlijke zielsvervoeringen eenmaal kende, verloor deze boer zelfs z'n liefde voor den voorvaderlijken akkergrond. Hij, die vroeger bekend stond als het toonbeeld der landbouwers, stelde geen belang meer in z'n veld, ging z'n knechten niet meer na en liet ze heer en meester over hun doen en laten. Er werd over gepraat in de omgeving* Ten slotte waarschuwde men z'n vrouw*

Omdat hij door z'n werk altijd buitenshuis moest leven, terwijl zij binnen moést blijven bij haar taak van vrouw des huizes, had hij een tijd lang zijn vrome gangen kunnen verbergen en den Heilige bezocht zonder argwaan te wekken* Wel voorzag hij, dat vandaag of morgen alles aan het licht zou komen. Gedienstige buurvrouwen zorg-

25

Sluiten